Välkommen till SSRK Gävleborg

Är du ny medlem i SSRK och tillhör oss i Gävleborg?
Vill du veta mer om våra aktiviteter och annat?
Kontakta Maria Alm på maria.ahlm58@gmail.com

***********************************************************************************************************

OBS! Grundkursen i Gävle är full, men det går bra att sätta upp sig på reservlista!