Välkommen till SSRK Gävleborg

Är du ny medlem i SSRK och tillhör oss i Gävleborg?
Vill du veta mer om våra aktiviteter och annat?
Skicka ett mail till utbildning@ssrk-gavleborg.se

***********************************************************************************************************