Välkommen till SSRK Gävleborg

Minnesord
Margareta Tamm Persson, vår kassör i avdelningen har stilla somnat in efter en tids sjukdom. Vi kommer att minnas Margareta på olika sätt, kanske mest för din klokskap och din fina vänskap som du så generöst delade med dig av. Du var hängiven ditt uppdrag i styrelsen som tillsammans med dina kunskaper bidrog till en hög kvalitet på
styrelsearbetet. Tack Margareta!

Vi binder en krans av minnen
De vackraste o finaste vi har
Vi vet att de aldrig vissnar
Hos oss är Du alltid kvar

Styrelsen för SSRK Gävleborg


Intresserad av att bli provledare för B-prov? Läs mer under Senaste inläggen

Resultat från Klubbmästerskapet. Läs mer under Senaste inläggen