Välkommen till SSRK Gävleborg

Vi ställer in årsmötet!

Med anledning av de nya riktlinjerna för års- och fullmäktigemöten har styrelsen beslutat att ställa in det planerade årsmötet på Erik-Anders i Söderhamn den 4 juli. Enligt SKKs förslag kommer avdelningen hålla ett årsmöte 2021 där både verksamhetsåret 2020 och 2021 behandlas. Vi vill att så många som möjligt av våra medlemmar ska delta på årsmötet och inser att detta är ett år med många utmaningar – det viktigaste är att vi är friska. Läs mer om riktlinjerna under Senaste inlägg eller Nyhetsarkiv.

Hälsningar styrelsen SSRK Gävleborg