Viltspår

Kommande aktiviteter: Jubileumsspår och SM-uttagning
Vi avvaktar med de planerade aktiviteterna 75-årsjubileumsspåren och SM- uttagningen tills vi ser hur det blir med pandemin och smittläget i avdelningen.

Det finns möjlighet att gå rörliga spår hela året inom avdelningen.

Finns önskemål att träna inför spårprov, elitspår eller svårare detaljer i spårarbetet så går det att ordna. Hör av er till Helén Johansson. Vi kan exempelvis lägga upp en träningsdag med olika spår beroende på vilken nivå man är på.

Det planeras en viltspårtävling hösten-21 för avdelningens medlemmar.

Om viltspår: Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan användas till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion.

Provperioden är  1 januari till 31 december under förutsättning att det är snöfritt.