Spaniel

Vattenprov 10 augusti i Holmsveden

Working Test / KM 10 augusti i Holmsveden
Detta är ett Working Test som även är ett KM för Gävleborgsavdelningens medlemmar, men alla oavsett avdelning, är välkomma att starta. Detta prov går som nybörjarklass.

Anmälan via SKK-Start

Vattenprov
En markerings- och dirigeringsuppgift i vatten. Hunden ska sitta stilla vid föraren. Ett skott skjuts och vilt kastas. Hunden ska ha möjlighet att se fågeln i luften (markera) och ska sedan, när föraren ger kommando, simma hela sträckan till apporten. Föraren ska alltså kunna skicka (sända) hunden ut i vattnet, där den ska hitta viltet och bära det i munnen tillbaka till föraren.

Godkänt Vattenprov är en förutsättning för att kunna starta på Fältprov och Nybörjarprov.

Nybörjarprov A

Ett jaktprov där en hund utvärderas i en mark med vilt. Under provet ska vilt stötas men inget skjuts. Apporterna består av markeringar på kastat kallt vilt.

Nybörjarprov B

Ett jaktprov där en hund utvärderas i de situationer som kan uppstå under en jakt med spaniel men på mark utan vilt. För de markeringsuppgifter som ingår används dummies.

Fältprov

Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet innehåller såväl markeringsuppgifter som dirigeringsuppgifter och sökarbete.

Officiella Fältprov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de åtta spanielraserna.

Två klasser

Fältprov är uppdelat i två klasser – Öppenklass (Ökl) och Segrarklass (Skl). För att få starta i öppenklass ska hunden ha uppnått 9 månaders ålder, blivit godkänd vid vattenprov och inte tidigare ha fått 1:a pris i klassen. I segrarklass startar hundar som fått 1:a pris i öppenklass.

Working test

Förutom dessa officiella provformer finns working test (där resultaten inte stambokförs). Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma jaktliga egenskaper hos de olika spanielraserna, utan att vilt fälls..

Working test ger möjlighet att  testa hundar och förare utanför jaktsäsong.

När?

SSRKs regler för när jaktprov, som arrangeras av avdelning eller rasklubb inom SSRK, kan genomföras: Fältprov och Nybörjarprov A då det är jakttid på aktuellt vilt. Övriga prov under hela året med undantag för 16 maj – 15 juli i södra Sverige och 1 juni – 15 juli i norra Sverige fr.o.m. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Särskild hänsyn ska alltid tas till det vilda och speciellt under hela den så kallade hundförbudstiden (1 mars till 20 augusti).