Lättnader i restriktioner från 1 juni

En kommande lättnad i restriktioner har publicerats från SKK efter mötet den 29 april. De nya restriktionerna ligger i paritet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och börjar gälla 1 juni.

Klubbverksamhet – från och med 1 juni
Vid sitt möte den 29 april tog SKK Centralstyrelsen upp frågan om klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 1 juni 2020.

Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och beslutade därför följande:

Samtliga länsklubbsutställningar (SKK) ställs in till och med 31 augusti 2020
• Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Verksamhet med färre än 50 personer
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:
• Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
• Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara.
• Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en regional prägel det vill säga inga tillresande från andra delar av landet eller utlandet.
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att:
– Personer ur riskgrupper inte ska delta, gäller även funktionärer.
– Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
– Förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Begränsa deltagarantalet
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer.

För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler kommer SKKs Centralstyrelse att utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet.

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen fram till 31 maj och efter 1 juni 2020.  

Kommentarer är stängda.