Vill du bidra till avelsutvärdering?

Vi behöver hjälp att hitta just dig som tycker att avelsutvärdering är viktigt för att behålla våra rastypiska egenskaper och som vill hjälpa till med funktionsbeskrivningar som ett verktyg för detta.

Om intresse finns ordnar vi så du kan gå utbildning för att bli funktionär för FB-R. Det finns olika roller; Funktionär/Kastare, Testledare och Beskrivare.

Läs mer om FB-R och utbildningsplanerna för funktionärer här https://ssrk.se/verksamheter/funktionsbeskrivning-retriever/utbildning/utbildningsplaner/

Om du är intresserad av att bli funktionär kontakta Lisen utbildning@ssrkgavleborg.se

Kommentarer är stängda.