Vill du bli tävlingsledare för Workingtest retriever?

Är du aktiv medlem i SSRK Gävleborg och har ett genuint intresse att utveckla avdelningen?
Då kan denna utbildning till certifierad tävlingsledare för Workingtest retriever vara något för dig.
Avdelningen står för kurs- och resekostnad, i anmälan ska det framgå på vilket sätt bakgrunds kraven uppfylls.
Anmälan skickas in senast 31/1 till retriever@ssrk-gavleborg.se

Bakgrundskrav:
● Giltigt medlemskap i SSRK.
● Ha en tydlig målsättning att fungera som tävlingsledare vid Workingtest.
● Fört egentränad hund till pris i öppenklass på WT. Erfarenheter som avses får inte vara
äldre än fem år.
● Erfarenhet från funktionärsuppdrag på Workingtest, exempelvis biträdande tävlingsledare,
rutansvarig, kommissarie, skytt, kastare.
● Genuint jakthundsintresse och erfarenhet från jakt med retriever, företrädesvis som
apportör och/eller jägare.
● Social kompetens, hög integritet och ödmjukhet.
● Förmåga att föra en bra dialog med domare, funktionärer och startande.
● Förmåga att fatta snabba beslut, tydligt kunna motivera dem och hantera plötsliga
förändringar.


Upplägg av utbildning:

Webinar
Utbildningen inleds med tre digitala träffar på ca 2,5 tim/träff där vi går igenom dokumenten Regler och Anvisningar för WT Retriever, tävlingsledarens ansvar, diskuterar olika upplägg och delar med oss av erfarenheter.
Datum för träffarna sätter vi gemensamt så att alla antagna deltagare kan vara med.
Praktiskt tillfälle 16/3
Lördag 16/3 träffas vi kl 09 på Lilla Träskaten nära Ärla för praktiska övningar. Vi lägger gruppvis upp stationer, provkör med hundar och diskuterar utfall.
Vi avslutar med sammanfattning och räknar med att vara klara senast kl 17.
Under dagen serveras lunch och fika.
Praktisk tjänstgöring
För att erhålla certifiering ska deltagaren inom två år efter avslutad utbildning,
under överinseende av en mentor (certifierad tävlingsledare, auktoriserad eller diplomerad WT-domare), fungera som biträdande tävlingsledare på ett WT alla klasser
(behöver inte vara officiellt).

Har du frågor om utbildningen, kontakta Anna-Lena Wendt,
Arbetsgruppen för WT Retriever, via mail
wt@ssrk.se eller mobil 0709-606315.

Kommentarer är stängda.