SSRK-brev till SKK: Ompröva beslutet om reserestriktioner omgående

Bakgrunden: I SKKs uttalande den 10 juni, gällande resor inom landet, förespråkar SKK en striktare hållning än den regering och myndighet har.

I ett brev till SKK daterat 16 juni hemställer SSRK att SKK omgående omprövar sitt ställningstagande så att det följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att symptomfria personer kan resa inom Sverige.

Kommentarer är stängda.