Från SKK: Uppdaterad information – Covid-19

SKK skriver: ”Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts.” Läs hela skrivelsen PDF

Kommentarer är stängda.